Flowsikring

Pentair Thermal Management tilbyder PetroTrace-varmesystemer til borehuller som et værktøj til flowsikkerhed/udvidet olieindvinding for at forbedre/lette produktionen, undgå driftsstop og forlænge brøndens levetid.

Opvarmning af borehuller – et varmestyringssystem med komplet tilgang

Varmesystemer til borehuller leveres som et færdigudviklet system, der anvender elektrotermisk varmeteknologi til varmetilførsel i brøndboringen for at levere flowsikkerhed og/eller for at øge flowet i produktionsstrengen.De elektrotermiske varmekabler indsættes i reservoiret, hvilket skaber en konstant kilde til høj varmeenergi i olielaget.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Et typisk system omfatter:

 • Elektrotermisk varmekabel til borehuller
 • Kabel til elektrisk dykpumpe (ESP)
 • Strømforbindelse og sluttermineringssæt
 • Klemmesystemer
 • Temperaturmålere
 • Stik til brøndhoved
 • Kontrol af overside og overvågningsudstyr
Opvarmning af hullets bund betyder varmetilførsel direkte i olielaget

I reservoiret er der ekstremt viskøse væsker, der i realiteten er fastlåst i deres position, fordi de umuligt kan flyde, hvilket gør olieindvindingen vanskelig. Opvarmning af hullets bund er en præcis metode til varmetilførsel direkte i olielaget.

 • Denne præcision gør elektrisk opvarmning af hullets bund til en fremragende løsning til forstærket olieindvinding for tunge råolier og bitumen samt for reservoirer med højt paraffinindhold.
 • Anvendelser på hullets bund omfatter både lodrette og vandrette brønde.
Flowsikring gennem en konstant varmeenergikilde

PetroTrace-varmesystemer til borehuller er med til at forhindre dyre afbrydelser og standsninger i forbindelse med paraffin, hydrat eller tunge oliepropper ved at levere en konstant varmeenergikilde.

Råolie er en blanding af kulbrinter såsom paraffin, aromater, naptener, harpiks og asfaltener. Blandt disse typer kulbrinter kan den paraffin (dvs. voksarter) og de asfaltener, som har en høj molekylevægt, forårsage problemer i olieindvindingen og transporten af råolier fra det varme reservoir til det mere kølige brøndhoved.

Desuden kan nedkøling af olie og gas, idet det strømmer fra reservoiret og op gennem produktionsrøret, medføre en række problemer. 

 • Voksmolekyler begynder at udfælde fra væskefasen under en vis temperatur, som er kendt som WAT (Wax Appearance Temperature). Under WAT kan voksarter udfældes på produktionsrørets overflade, så de til sidst blokerer for oliestrømmen i produktionsrøret og kan øge viskositeten samt reducere produktionshastigheden.
Services til at garantere en integreret olieindvindingsløsning
 • Udvikling
 • Installation

Når vores avancerede produkter kombineres med vores udviklings- og installationsservices, får du en integreret olieindvindingsløsning, der er strategisk planlagt og udføres med henblik på et optimalt varmestyringssystem (HMS).


Relaterede produkter

Inspired Solutions for a Changing World